Aplikacja do PIT 36 - Details

Directory listing for all common internet websites

 

DreamTeamMoney Directory » Listing Details
Login | Register
ID:9840
Title:Aplikacja do PIT 36 - http://taxmachine.pl/PITy-roczne/PIT-36.html
Description:Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego osoba objęta opodatkowaniem ryczałtem nie zgłosiła zlikwidowaniu firmy lub nie wykonał wyboru innego sposobu opodatkowania, traktuje się, iż dalej posiada działalność objętą opodatkowaniem lub dzierżawa w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. taxmachine.pl druk Pit 38 wysyłają Polacy, którzy osiągneli za rok.
Category:Computers
Link Owner:Sonja Banda
Date Added:November 08, 2012 02:12:34 PM
Number Hits:0